в Египте

Чемпионат О’Neill Kite Cup 2006 года по кайтингу                                                                                   Борд-кросс на кайтах, Чемпионат O’Neill Kite Cup 2006

в Египте (Хургада), часть 1                                                                                                                                   в Египте (Хургада), часть 2